دفتر فناوری اطلاعات

download_3_

فناوری اطلاعات با ورود سازمان و برخورداری از استراتژی درست در پیاه سازی،درک نیازها و انتخاب های مناسب به فناوری غالب بدل گشته است اما شواهد نشان میدهد که کارایی و اثربخشی مطلوبی در این حوزه به دست نیامده است.عامل موثر در موفقیت فناوری اطلاعات درسازمان آگاهی از کاربردها و ویژگی های آن بویژه درمدیران ارشد می باشد که این ...

ادامه نوشته

دفتر مدیریت پروژه

images_3_

امروزه بسیاری از سازمان‌ها، از ساختارهای پروژه‌ای برای انجام امور خود بهره می‌گیرند. مهمترین عامل کلیدی موفقیت این سازمان‌ها، مدیریت صحیح پروژه‌ها و طرح‌ها است. طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه (PMO) عمده‌ترین مکانیزمی است که در این خصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد. دفتر مدیریت پروژه شرکت ژوان بتن زاگرس به منظور بهبود شاخصهای اثربخشی متناظر با افزایش کیفیت و ...

ادامه نوشته

دفتر منابع انسانی

download_1_

تئوریهای نوین مدیریت منابع انسانی همزمان با ورود به عصر دانش و اطلاعات، ایده ی انسان دانش مدار با رویکرد مدیریت سرمایه های انسانی را مطرح ساخته که بر این اساس تغییر نگرش مدیریت از شیوه ی سنتی اداره امور پرسنلی به مدیریت سرمایه های انسانی جزء اولین قدم های اساسی در راستای مدیریت نوین سازمانی خواهد بود، رویکرد مدیریت ...

ادامه نوشته

دفتر تحقیق و توسعه

download_2_

تحقیق و توسعه عبارت از کار خلاقی است که به طور منظم برای افزایش ذخیرۀ علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در طرح کاربردهای جدید انجام می شود و شامل شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها ، آفرینش، طراحی، تولید و معرفی و انتشار یک محصول یا نظام تکنولوژی تازه است. امروزه تحقیق و توسعه ...

ادامه نوشته

دفتر توسعه نرم‌افزار

تولید نرم افزار به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه فناوری اطلاعات،در استقرار و پیشبرد تکنولوژیهای نوین در ابعاد گوناگون از اهمیت حیاتی و فوق العاده ای در جهان تکنولوژی محور برخوردار است.امروزه تقریباً در هیچ حوزه ای از علم و فناوری،نمی توان بدون در دست داشتن منابع متعددی از تکنولوژیهای نوین فناوری اطلاعات،که بعضاً در قالب ساختارهای نرم افزاری ...

ادامه نوشته