آرشیو ماهانه

دفتر تحقیق و توسعه

download_2_

تحقیق و توسعه عبارت از کار خلاقی است که به طور منظم برای افزایش ذخیرۀ علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در طرح کاربردهای جدید انجام می شود و شامل شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها ، آفرینش، طراحی، تولید و معرفی و انتشار یک محصول یا نظام تکنولوژی تازه است. امروزه تحقیق و توسعه ...

ادامه نوشته

دفتر توسعه نرم‌افزار

تولید نرم افزار به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه فناوری اطلاعات،در استقرار و پیشبرد تکنولوژیهای نوین در ابعاد گوناگون از اهمیت حیاتی و فوق العاده ای در جهان تکنولوژی محور برخوردار است.امروزه تقریباً در هیچ حوزه ای از علم و فناوری،نمی توان بدون در دست داشتن منابع متعددی از تکنولوژیهای نوین فناوری اطلاعات،که بعضاً در قالب ساختارهای نرم افزاری ...

ادامه نوشته