آرشیو ماهانه

دفتر فناوری اطلاعات

download_3_

فناوری اطلاعات با ورود سازمان و برخورداری از استراتژی درست در پیاه سازی،درک نیازها و انتخاب های مناسب به فناوری غالب بدل گشته است اما شواهد نشان میدهد که کارایی و اثربخشی مطلوبی در این حوزه به دست نیامده است.عامل موثر در موفقیت فناوری اطلاعات درسازمان آگاهی از کاربردها و ویژگی های آن بویژه درمدیران ارشد می باشد که این ...

ادامه نوشته

دفتر مدیریت پروژه

images_3_

امروزه بسیاری از سازمان‌ها، از ساختارهای پروژه‌ای برای انجام امور خود بهره می‌گیرند. مهمترین عامل کلیدی موفقیت این سازمان‌ها، مدیریت صحیح پروژه‌ها و طرح‌ها است. طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه (PMO) عمده‌ترین مکانیزمی است که در این خصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد. دفتر مدیریت پروژه شرکت ژوان بتن زاگرس به منظور بهبود شاخصهای اثربخشی متناظر با افزایش کیفیت و ...

ادامه نوشته

دفتر منابع انسانی

download_1_

تئوریهای نوین مدیریت منابع انسانی همزمان با ورود به عصر دانش و اطلاعات، ایده ی انسان دانش مدار با رویکرد مدیریت سرمایه های انسانی را مطرح ساخته که بر این اساس تغییر نگرش مدیریت از شیوه ی سنتی اداره امور پرسنلی به مدیریت سرمایه های انسانی جزء اولین قدم های اساسی در راستای مدیریت نوین سازمانی خواهد بود، رویکرد مدیریت ...

ادامه نوشته