معرفی شرکت

شرکت ژوان بتـن زاگـرس در اسفند ماه 1386 توسط گروهی از مهندسین مجرب با هدف مشـارکت در تـوسعه کمی و کیفی راه های کشور تاسیس گردید مدیران و کارکنان این شرکت با عزمی راسخ و با استفاده از تجربیات و تکنولوژی روز گـام های استـواری در زمینه پیشـبرد اهداف شرکت ، رضایت کـارفرمایان محترم و خدمت به مردم برداشته اند.

آدرس دفتر مرکزی

سنندج – بلوار کردستان – کوچه آلاله – پلاک 7 – کد پستی 6616687836

تلفن: 08733242796